logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) CROW 400 - klasse oranje/rood niet vluchtig (1-daagse)

 • Deskundigleidinggevende projecten regulier en herhaling
 • False
 • False
 • False
 • True
 • False
 • False
 • False
 • False
 • False

Deskundig leidinggevende projecten

Bij werkzaamheden in verontreinigde grond als DLP er conform de CROW400 -moet je bij projecten in de infra over verschillende kwaliteiten en kennis beschikken. Vooral als je betrokken bent bij projecten met werkzaamheden in de verontreinigende grond, (grond)water of baggerwerkzaamheden. Dan dien je voldoende kennis te hebben op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en maatregelenpakketten. Alle theoretische en praktische kennis die jij nodig hebt als deskundig leidinggevende projecten leer je bij SOMA Bedrijfsopleidingen.

DLP-cursus bij SOMA Bedrijfsopleidingen volgens CROW-publicatie 400 opleidingseisen

Werken met verontreinigde bodem vergt net meer en andere kennis dan bij de gebruikelijke infra projecten. Als leidinggevende weet jij hoe je de voorgeschreven maatregelen effectief moet toepassen en weet te handhaven. Zijn er gevaarlijke (vluchtige/niet vluchtige) stoffen uit de bodemonderzoeken gevonden? Dan pas jij vervolgens de juiste maatregelen toe die zijn opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan. Bovendien zorg jij voor de noodzakelijke registraties. Als DLP’er heb jij dus kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Hierbij zijn werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie belangrijke onderwerpen. Daarnaast beschik je over de capaciteiten om onverwachte verontreinigingen te herkennen, terug te koppelen met je veiligheidskundige en aanvullend beheersbaar te maken.

Cursus volgens de nieuwe richtlijnen van de CROW-publicatie 400

De cursus Deskundig leidinggevende projecten is een eendaagse cursus geschikt voor operationeel leidinggevenden die te maken kunnen krijgen met licht verontreinigde grond(water) en baggerwerken. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering. De cursus wordt gegeven volgens de nieuwe richtlijnen van CROW-publicatie 400. Alle wettelijke en verplichte kennis die een DLP moet weten komen aan bod. Voorafgaand aan de studie is het belangrijk dat je de CROW-publicatie 400 goed hebt bestudeerd. Wij rekenen ongeveer zeven uur zelfstudie die je nodig hebt om de publicatie door te nemen. Bestel de CROW-publicatie 400 bij SOMA Bedrijfsopleidingen voor € 137,00 (excl. btw). En vergeet niet deze publicatie mee te nemen naar de cursusdag!
DLP schema

Voor wie?

Leidinggevenden die bij werkzaamheden worden ingezet in projecten waarbij sprake kan zijn van licht verontreinigde grond en/of grondwater (waaronder ook de BRL 7000-gecertificeerde aannemers). De cursus is ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering.

Toelating

Geen.

Inhoud

Welke onderwerpen worden tijdens de cursusdag behandeld?

De theorie- en praktijkonderdelen:

 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Veiligheidsklassen bepalen en controleren
 • Maatregelenpakketten praktisch toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen
 • Veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G plannen)
 • Uitvoering van luchtmetingen
 • Gebruik van apparatuur
 • Rol van de DLP’er in de praktijk
 • Oefenen met gasdetectieapparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen volgens de EN45013-richtlijnen

De DLP-cursusdag wordt afgesloten met een examen conform de EN45013 (CROW400) richtlijnen. LET OP: neem een laptop mee, want de toets wordt via een digitale leeromgeving afgenomen.

Resultaat 
Rond je het examen succesvol af? Dan kun jij als leidinggevende aan de slag. Jij hebt alle kennis en vaardigheden in huis om de verantwoordelijkheid voor het veiligheids- en gezondheidsplan op je te nemen. Je mag werkzaamheden uitvoeren in de veiligheidsklassen ’oranje’ en rood niet-vluchtig’. Het certificaat dat je ontvangt is 5 jaar geldig.

In opvolging van de DLP-cursus kun je R-DLP (rood/zwart vluchtig) halen. Tijdens deze tweedaagse cursus leer je hoe je een betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uitvoert.

Duur

Volg de cursus dlp in 1 dag!

Downloads