logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

DLP en DLP-R, wat gaat er veranderen

aug 30, 2017
De komende maanden gaat er veel gebeuren op het gebied van de werken in en met verontreinigde grond. Er is een nieuwe CROW publicatie die de publicatie 132 Werken in en met verontreinigde grond vervangt en de publicatie 250 Werken met kabels en leidingen. Er worden nieuwe eisen gesteld aan uw medewerkers als DLP-er, DLP-R-er en OPM.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u een rij gezet.

Wat is het verschil tussen DLP en DLP-R?
Inzet van de DLP-R is volgens de CROW 400 straks verplicht voor de zwaardere veiligheidsklassen (zie hiervoor Module 5 van CROW 400). Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een DLP-R vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. Onze inschatting is dat 70% van de huidige DLP-ers door kan gaan als DLP-er mits zij zich tijdig omscholen onder de nieuwe eis voor DLP conform de CROW 400.

Alleen in de zwaardere veiligheidsklassen zal sprake zijn van de inzet van de DLP-R. Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een DLP-R vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. Het predicaat DLP-R kan verkregen worden door het met goed gevolg afleggen van het centrale DLP-R examen. Dit examen bestaat uit ene theorie en praktijkdeel. Na het succesvol behalen van beide examens wordt de betreffende kandidaat ingeschreven in het openbare DLP-R register.

DLP DLP-R toelatingseisen en examen 
De reguliere DLP opleiding kent vanuit de CROW 400 een eis aan een minimum lesuren en of zelfstudie uren. SOMA Bedrijfsopleidingen blijft de cursus in drie dagen aanbieden met op de laatste dag het examen. De reguliere DLP wordt afgesloten met een DLP examen.

De DLP-R kent geen eisen aan het volgen van lessen. Deelnemers zouden direct mogen aanmelden voor de examens. De theorie examen vinden op meer dan 30 locaties plaats. Het praktijkexamen vind plaats in Nieuwegein. Wij adviseren deelnemers aan DLP-R altijd de cursus DLP te volgen om maximaal voorbereid te zijn op het examen.

DLP herhaling
Loopt uw DLP certificaat af voor 1 juli 2018 dan adviseren wij u de nieuwe opleiding DLP conform de CROW 400 te volgen. Ook als uw DLP na 1 juli 2018 afloopt moet u de nieuwe opleiding DLP conform de CROW 400 volgen om als DLP te mogen werken.
Het is niet mogelijk een herhalingsdag te volgen om de erkenning voor de nieuwe reguliere DLP te krijgen.

Direct aanmelden voor een DLP cursus? Klik hier voor verschillende data en locaties