logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Deskundigheid vereist bij werken in en met verontreinigde grond

jan 23, 2019
Deskundigheid bij werken in en met verontreinigde grond
CROW publicatie 400: Werken in en met verontreinigde bodem
Om de veiligheid binnen projecten (met verontreinigde grond) te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat functionarissen beschikken over de juiste competenties. Per 1 januari 2019 is de wetgeving hierin gewijzigd en moet men voldoen aan de juiste deskundige binnen het project. Veel gestelde vragen momenteel zijn: ‘In welke veiligheidsklasse zijn wij op dit project werkzaam en welke medewerkers heb ik hiervoor nodig?’ Veel vragen waar momenteel werkgevers binnen de sector het hoofd over buigen. In de CROW 400 publicatie staan de veiligheidsklassen beschreven, met daarbij de benodigde deskundigen. Zie hieronder het schema met de veiligheidsklasse benoemd.  

Inzet deskundige bij veiligheidsklasse

Inzet deskundige   oranje  Rood niet-vluchtig Rood vluchtig    Zwart niet-vluchtig  Zwart vluchtig 
Vaststellen (def. veiligheidsklasse)  MVK  HVK  HVK  HVK  HVK
Aansturing van begeleiding  MVK  MVK  HVK  HVK  HVK
 Toezicht op uitvoering  DLP  DLP  R-DLP  R-DLP  R-DLP
 Uitvoering (operationele medewerkers)  Basiskennis  OPM*  OPM*  OPM*   OPM*
*of gelijkwaardig middels relevante ervaring in het werken met verontreinigde grond/waterbodem of baggerspecie
*bron: crow publicatie 400


DLP vs R-DLP
Per 1 januari 2019 moet er bij zwaardere saneringswerkzaamheden een medewerker met het certificaat R-DLP(Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten) aanwezig zijn. De inzet van R-DLP is volgens de richtlijn verplicht voor zwaardere veiligheidsklassen (rood vluchtig, zwart niet-vluchtig en zwart vluchtig). De reguliere DLP en de bijscholing hiervan blijven bestaan. Bij zwaardere saneringswerkzaamheden wordt de medewerker met R-DLP ingezet. Aanvullend op de reguliere DLP wordt verlangd dat de R-DLP in staat is betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren. De taken en verantwoordelijkheden van de R-DLP zijn beduidend zwaarder dan die van de DLP.
Voor meer informatie over de juiste veiligheidsklasse verwijzen wij u door naar de CROW-publicatie 400.

Examentraining gasmeten
Er komen landelijk veel vragen over het praktijkgedeelte van het R-DLP examen. Speciaal voor deze groep mensen is er een nieuwe training ontwikkeld, genaamd Examentraining gasmeten. Wilt u deelnemen aan het R-DLP examen bij het CROW, maar toch wat meer praktijkervaring opdoen? Of heeft u het praktijkexamen niet behaald, dan kunt u bij ons terecht voor een examentraining gasmeten.

Volg de examentraining is 1 dag!
DLP