logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Subsidieregeling omscholing personeel geopend

sep 27, 2022
Gisteren is een subsidieregeling voor de omscholing van personeel geopend. Met deze subsidie wordt het omscholen van personeel naar kansrijke beroepen ondersteund. Onder meer de bouw en techniek vallen hier ook onder. 

Vanaf 26 september 2022 tot en met donderdag 1 december 2022 wordt een totaalbedrag van € 10.000.000 euro beschikbaar gesteld voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek. Omscholing naar kansrijke beroepen in de bouw en infra vallen ook onder de regeling. 

Doel

Het doel van de Omscholingsregeling is om alle werkgevers financieel te ondersteunen bij het aanbieden van een omscholingstraject aan (nieuwe) medewerkers. Hierbij is het mogelijk dat (nieuwe) medewerkers uit een andere beroepsgroep opgeleid worden voor een kansrijk beroep in de bouw en infra. Voor de medewerkers zelf geeft omscholing naar kansrijke beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

Bij een aanvraag voor de subsidieregeling moet onder andere aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • U schoolt een bestaande of nieuwe medewerker om voor een kansrijke beroepsgroep.
  • De opleiding moet gestart zijn op of na 1 juli 2022 en niet later dan binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag.
  • Het omscholingstraject is erop gericht om de medewerker competenties, kennis en ervaring bij te brengen die passen bij de betreffende functie.
  • De kosten van het omscholingstraject zijn minimaal € 7.500 euro.
  • De scholing voldoet aan één van de keurmerken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NRTO, een branche of sector.
  • Het omscholingstraject leidt tot een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer met een beroep in de kansrijke sectoren. 
  • Voor het betreffende omscholingstraject is geen subsidie ontvangen vanuit de subsidieregeling Praktijkleren of de SLIM-regeling.

Een overzicht van alle voorwaarden is hier in te zien.

Wij hebben geen invloed op de toekenning van een subsidie, maar wij verwachten dat deze opleidingen aan de voorwaarden zouden kunnen voldoen: 
Assistent boormeester niv. 2
Boormeester gestuurd boren niv. 3
Boormeester diepboringen niv. 3
Assistent Bronbemaler
Bronbemaler
Landmeten (basis)
Machinist grondverzet niv 3 hydraulische graafmachine
Machinist grondverzet niv 3 wiellaadschop
Machinist grondverzetmachine met hijsfunctie
Machinist mobiele kraan
Machinist mobiele torenkraan
Monteur Gas- Water- Warmtedistributie niv. 2
Eerste monteur Gas- Water- Warmtedistributie niv. 3
Monteur laagspanning
Opperman straatmaker niv. 2
Straatmaker niv. 3
TCVT opleidingen 
(Assistent) Uitvoerder / Toezichthouder
Allround vakman GWW niv. 3
Vakman GWW niv. 2