logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Machinisten Scholingsdagen 2016

dec 13, 2015

21 en 22 januari 2016

Thema: Graven doe je samen!

Op 21 en 22 januari 2016 vinden de jaarlijkse Machinisten Scholingsdagen (MSD) plaats op het Bouw en Infrapark in Harderwijk.

Al lijkt dit niet zo, een machinist graaft niet alleen. Voordat de eerste bak de grond ingaat zijn meerdere mensen in het bedrijf al bezig geweest met het treffen van voorbereidingen. Werkvoorbereiders, grondwerkers en noem maar op. Vervolgens klaren zij samen met de machinist de klus en zijn er vaak handjes nodig om goed te kunnen graven met de machine. Het maken van proef sleuven wordt doorgaans door grondwerkers gedaan. Wij, de organisatoren van de jaarlijks te houden MSD te weten de vakvereniging Het Zwarte Corps, SOMA bedrijfsopleidingen en de Vakgroep Grondwerk van Bouwend Nederland zijn ons hier ten volle van bewust. We hebben daarom besloten de doelgroep van deze dagen uit te breiden. Ook werkvoorbereiders, uitvoerders, vaklieden GWW, monteurs en last but not least de grondwerkers nodigen wij ook uit om samen met de machinisten deel te gaan nemen aan de MSD 2016. Het programma voor deze dagen is dan ook wat aangepast. En dit doen we door het organiseren van zes workshops waarin de volgende onderwerpen op interactieve wijze aan de orde komen. Wat wordt zoal behandeld?

Het programma:

Het nut en noodzaak van een goede werkhouding.
Een goede werkhouding leidt tot minder fysieke klachten. Maar hoe doe je dit? Hoe dienen stoelen te worden afgesteld? Hoe zit het met belasting van de knieën? Na een min of meer theoretische gedeelte gaan de deelnemers onder deskundige leiding zelf aan de slag om te voelen wat er goed en fout gaat.

Onderhoud machine
Goed onderhoud van de machine leidt tot minder uitval, minder kosten en meer plezier in je werk. Dit geldt ook voor de inzet van de juiste machine op de juiste plaats. Waar moet je opletten, wanneer moet hulp van buitenaf worden ingeroepen om dit tijdig te doen? Of kunnen we het zelf? Wynmalen & Hausman verzorgt een presentatie en zal op aanschouwelijke wijze een en ander demonstreren.

Gebruik Keramo gresbuizen
Buizen zijn buizen en kunnen allemaal op dezelfde wijze in de grond worden gelegd, zou een leek op dit terrein kunnen denken. Maar, is dat ook zo? Nee, natuurlijk niet! Een PVC buis dient op een andere wijze te worden behandeld dan een gresbuis. Wat zijn nu de specifieke eigenschappen van gresbuizen, wanneer wordt die voorgeschreven, onder welke omstandigheden moet hij worden gelegd, is dit soort buizen kwetsbaarder dan andere? Keramo een van de leveranciers van deze gresbuizen, zal op deze vragen en de vragen uit de zaal antwoord geven.

Investeer in jezelf!
Volg waar mogelijk en wanneer mogelijk scholing om up-to-date te blijven op je eigen vakgebied, maar ook op mogelijke aanpalende vakgebieden. Versterk je eigen arbeidsmarktpositie. Zomaar wat uitspraken die iedereen zou onderschrijven. Maar….. welke rol kan ik daar zelf in vervullen en wie gaat dat betalen? Wat zijn de consequenties als ik het niet doe? In de nieuwe bouw-cao zijn afspraken gemaakt over een individueel opleidingsbudget. Hoe wordt dat budget bekostigd? Over welke opleidingen hebben we het dan? Hoe ga je hier slim mee om? Monique van Meerendonk praat jullie bij.

Samenwerken
Samenwerken veronderstelt een goede onderlinge communicatie. Een onderwerp wat iedere keer tijdens de MSD aan de orde komt. Nooit op dezelfde wijze, maar iedere keer geeft het stof tot nadenken. Ook dit jaar is Niek Verkade weer bereid gevonden op een ludieke en speelse wijze dit met de deelnemers nader uit te werken.

Ontwikkelingen op materieel gebied
Iedere fabrikant van machines is voortdurend bezig om verbeteringen aan te brengen in het te leveren materieel. Dit gebeurt niet alleen op het gebied van brandstofbesparing maar ook op andere terreinen. Minder belasting van de fysieke gesteldheid is ook vaak een drijfveer. Maar hoe breng je dit nu onder de aandacht van gebruikers? Een van de doelstellingen van de MSD is juist die doelgroep hiervan op de hoogte te stellen. Hoewel al enige jaren op de markt, is de joystick ter vervanging van het stuurwiel in de graafmachine nog niet zo bekend. Toch leidt dit tot minder belasting van armen en schouders. Caterpillar kan als optie op de graafmachine een joystick in plaats van het stuurwiel leveren. Wat zijn de voordelen, hoe werkt het en is dit de toekomst ook voor andere fabrikanten. In de buitenlucht zal een graafmachine worden gedemonstreerd zonder stuurwiel. Wat dat betekent kunnen aanwezigen aan den lijve ondervinden (onder voorbehoud).

Piet van der Zouwen-prijsvraag

Voor de 14e keer zal de Piet van der Zouwen-prijsvraag worden gehouden. De deelnemers krijgen een aantal meerkeuzevragen voorgelegd. De juiste antwoorden worden gegeven tijdens de workshops. Door goed op te letten kunnen deze op het uit te reiken vragenformulier worden ingevuld. De Piet van de Zouwenprijs is vernoemd naar de voormalig rayonbestuurder en erelid van HZC en een van de initiatiefnemers van de MSD. De winnaar van deze prijsvraag ontvangt uit handen van Piet van der Zouwen zelf een schaalmodel en komt met een interview en foto in De Machinist en op de website van respectievelijk Bouwend Nederland en SOMA bedrijfsopleidingen.

Aanmelden

Aanmelden voor de MSD kan alleen via deze link. De kosten voor deelname aan de MSD bedragen € 210,- excl. BTW. In de nieuwe bouw cao zal de subsidieregeling art.62 A van het Scholingsfonds voor werknemers in de bouw en infra niet meer worden opgenomen.

Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht!

Voor individuele aanmeldingen kunt u een keuze maken uit de data op deze pagina.
Voor groepsaanmeldingen kunt u gebruik maken door te klikken op onderstaande link:

Klik hier voor de groepsaanmelding.

Vergeet er niet bij te vermelden welke datum uw voorkeur heeft. Het formulier slaat u eerst op op uw pc. Nadat u het heeft ingevuld, dient u deze te sturen naar mevrouw B. Last: b.last@somabedrijfsopleidingen.nl (0341-499465).

Voor inhoudelijke vragen over de MSD kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Kooten:

Bouwend Nederland, Vakgroep Grondwerk
Jolanda van Kooten
Tel. 079-3252119
E-mail: msd@bouwendnederland.nl
bouwendnederland
HZC