logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Nieuwsbrief: Funderingsopleiding

mei 12, 2016

TCVT Machinist Grote Funderingsmachine nu ook op zaterdagen

Om funderingswerkzaamheden op een grote funderingsmachine te mogen uitvoeren heeft een machinist het verplichte TCVT persoonscertificaat Machinist Grote Funderingsmachines (W4-03) nodig. Naar aanleiding van diverse klantvragen over scholing op zaterdag, bieden wij vanaf zaterdag 21 mei a.s. voor het eerst het theoriegedeelte aan op 5 zaterdagen waardoor de deelnemer zich in een korte periode en met zelfstudie de theorie eigen kan maken ter voorbereiding op het theorie-examen. Interesse? Neem zo snel mogelijk contact op met Jeroen Boekelo, 0341 - 499 450 of j.boekelo@somabedrijfsopleidingen.nl .

Hijsen met een rups draadkraan

Let op! Een wijziging welke vanuit TCVT heeft plaatsgevonden betreft het hijsen met de mobiele rups draadkraan bij funderingswerk. Wanneer de mobiele rups draadkraan wordt ingezet als hijskraan als onderdeel van het funderingswerk, mag de machinist met een geldig TCVT-certificaat Grote Funderingsmachine deze hijswerkzaamheden uitvoeren. Bij het inzetten als hijskraan voor een losstaand hijsproject wijzigt de wettelijke eis en moet de machinist voldoen aan het TCVT-certificaat mobiele kraan (W4-01). 

LET OP: wat wordt verstaan onder een losstaand hijsproject?

Een machinist in het bezit van het certificaat grote funderingsmachines mag hijswerkzaamheden te behoeven van de funderingswerkzaamheden uitvoeren. De wetgever heeft dit als volgt gedefinieerd: “verrijdbare of verrolbare Funderings-machine die is ingericht of bestemd om palen of andere langwerpige voorwerken in de grond te maken, te drijven of daaruit te verwijderen, als mede om met een en ander rechtstreeks verband houdende verrichten uit te voeren, met inbegrip van het met een maximumbedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer verplaatsen van lasten”.

Met deze definitie voorkomt de wetgever dat de machinist grote funderingsmachines geen hijswerkzaamheden (zoals het hijsen van heipalen, draglineschotten, damwanden of een kubel t.b.v. het storten van beton voor de fundering) zou mogen uitvoeren voor zijn eigen funderingswerkzaamheden. (bron TCVT/WK4/13-023)

Geldigheid van het MKR-certificaat
In het verleden zijn veel machinisten van het TCVT-certificaat Grote funderingsmachines in staat gesteld om het onderdeel mobiele rupskraan (onderdeel van mobiele kraan) bij te kopen op het certificaat. Door bovengenoemde aanpassingen van het TCVT-certificatieschema zullen deze certificaten mobiele kraan (MKR) niet meer worden verlengd door de certificerende organisatie DNV-GL. Deze verandering van wetgeving kan grote gevolgen hebben voor uw machinist en zijn inzet in het werkveld. 

Om machinisten gecertificeerd te krijgen voor het hijswerk op een rups draadkraan buiten het hijsen aan eigen funderingswerkzaamheden moet de machinist gaan voldoen aan de eindtermen TCVT-certificaat Machinist Mobiele kraan W4-01, middels een theorie- en praktijkexamen.

Opleiding TCVT Machinist Grote Funderingsmachine

Vanaf zaterdag 21 mei a.s. start voor het eerst het theoriegedeelte op vijf zaterdagen waardoor de deelnemer zich in een korte periode en met zelfstudie de theorie eigen kan maken ter voorbereiding op het theorie-examen. Dit behaalde theorie-examen heeft een geldigheid van zes maanden.

Praktijkassessment
Tijdens het theoriegedeelte wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor de deelnemer richting het praktijkexamen. Met behulp van een praktijkassessment kan de deelnemer worden getoetst voor een juist advies. Door middel van het assessment wordt duidelijk welke praktijkervaring de deelnemer eventueel nog te kort komt om het praktijkexamen af te kunnen leggen.

Praktijkexamen
Met het behaalde theoriecertificaat kan de deelnemer met of zonder extra praktijkinstructie het praktijkexamen aanvragen op de hiervoor bestemde machine.

Na een positieve beoordeling van het afgenomen praktijkexamen volgt het TCVT-certificaat Machinist grote funderingsmachines. Klik hier voor meer informatie.

TCVT Machinist Kleine Funderingsmachines

Vanaf januari 2013 dienen machinisten van een kleine funderingsmachine ook een TCVT-certificaat te bezitten. Dit certificaat moet worden behaald door middel van een theorie– en praktijkexamen. Als uitzondering is er voor ervaren machinisten een vrijstelling voor het theorie-examen. Met minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring hoeft hij alleen een praktijkexamen te behalen. Deze vrijstelling zal waarschijnlijk in 2017 of 2020 komen te vervallen.

Vrijstelling, hoe nu verder?
Machinisten met een vrijstelling voor het theorie-examen kunnen machinisten een 3-daagse training volgen. De investering bedraagt € 1.778,- per persoon, excl. BTW. 

Geen vrijstelling, hoe nu verder?
Machinisten die NIET over 5 jaar werkervaring beschikken kunnen een 10-daagse opleiding volgen. De investering bedraagt € 4.399,- per persoon, excl. BTW.

Genoeg reden om machinisten nu de 3 daagse variant te laten volgen vóórdat het Ministerie van SZW beslist de vrijstelling te stoppen. Neem zo snel mogelijk contact op met Jeroen Boekelo, 0341 - 499 450 of j.boekelo@somabedrijfsopleidingen.nl .

Verplichte TCVT Bijscholing

Bij de aanvraag tot het verlengen van het TCVT-certificaat wordt de bijscholingseis gehanteerd:
Deze bijscholing moet gedurende de geldigheid van het certificaat hebben plaatsgevonden.

De certificaathouder moet in de periode van vijf jaar vier modules (A,B,C en D) bijscholing hebben gevolgd om in aanmerking te komen voor een nieuw certificaat:

  • Twee modules binnen 3 jaar na de ingangsdatum van het certificaat;

  • Twee modules na 3 jaar en voor de einddatum van het certificaat.

Wanneer een certificaathouder hieraan niet voldoet, wordt het certificaat niet meer verlengd. De machinist dient vier specifieke funderingsmodules van de bijscholing te volgen.

Verplichte TCVT Bijscholing Grote & Kleine Funderingsmachines
Bijscholing 


code95nl2

ANWB Drivers Academy, Code 95 Nederland en SOMA Bedrijfsopleidingen gaan samenwerken om vervoersondernemers in Nederland te ondersteunen bij de praktijktrainingen voor de verplichte nascholing van hun chauffeurs. 10 september is het zover, dan moeten alle beroepschauffeurs in het goederenvervoer Code 95 hebben bijgeschreven op het rijbewijs.