logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

ONDERTEKENING GREEN DEAL HET NIEUWE DRAAIEN

mei 31, 2016

GWW en INFRA samen op weg naar reductie van CO2, NOX en fijnstof
 
Op donderdag 26 mei 2016 hebben 28 organisaties in de GWW en Infra hun handtekening onder de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ gezet. Met deze Green Deal spreken deze organisaties af om voor de komende 4 jaar de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te reduceren. Dit doen zij door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren. Onder de betrokken partijen zijn bouwbedrijven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Plaats van handeling was de TKD, het buitenevenement voor demonstratie van zwaar werkmaterieel te Almere-Nobelhorst.

“Het zetten van de handtekening was de laatste stap van een langdurig onderhandelingstraject”, vertelde Jan Hommes, directeur van de BMWT. “Met de Green Deal verklaren alle deelnemende partijen dat ze zich in zullen zetten om de milieubelasting door het uitvoeren van werk in de GWW sector te verminderen. Dat kan zijn door daadwerkelijk zuiniger te werken zoals met het Nieuwe Draaien, maar ook door daar bij het verstrekken van de opdracht aandacht aan te besteden en milieuvriendelijk werken te belonen”.

Een belangrijke partij is Rijkswaterstaat, verstrekker van veel opdrachten in de sector. Wim Anemaat, directeur inkoop- en contractmanagement bij deze dienst, verklaarde daar ook serieus werk van te maken. “We gaan bekijken hoe we ons aanbestedingsproces zo kunnen veranderen dat we via de EMVI-inschrijvingscriteria bijvoorbeeld 'Het Nieuwe Draaien' kunnen belonen. En we gaan de mogelijkheid onderzoeken om milieuvriendelijke investeringen te belonen.”

Namens de Minister van Infrastructuur en Milieu mocht hij een compliment overbrengen voor het afsluiten van deze Green Deal. “Het is een duidelijk signaal, dat alle partijen door samen een overeenkomst te sluiten aan veranderingen in de sector willen werken. Noodzakelijk om de emissies vanuit de sector te verminderen. Maar we zullen ook nadrukkelijk blijven volgen wat de effecten zijn.”

Maarten van Biezen, ondertekenaar namens Natuur & Milieu, "Het Nieuwe Draaien kan gemiddeld 10% CO2-uitstoot opleveren. En voor een gemiddeld (loonwerk)bedrijf kan het een jaarlijkse besparing van € 15.000,- op brandstofkosten opleveren bij een verbruik van 17.000 liter diesel per jaar. “Megabesparingen die goed zijn voor iedereen" aldus Maarten van Biezen.”
Bron: persbericht: Albert Lusseveld, BMWT.

Het Nieuwe Draaien
Het niveau op de CO2-prestatieladder dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van CO2-uitstoot wordt met aanbestedingen beloond met een gunningsvoordeel. Hoe hoger het niveau van een bedrijf hoe meer voordeel het bedrijf krijgt. Dit voordeel kan oplopen tot een fictieve korting tot 10%. Er zijn 5 treden om voordeel te behalen. De cursus 'Het Nieuwe Draaien' telt mee in trede 3 en 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. 

Zie voor meer informatie:

Green Deal Het Nieuwe Draaien
Bron: BMWT