TCVT-persoonscertificaat
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

TCVT-persoonscertificaat

okt 11, 2016

Hijskraanmachinisten die hijswerkzaamheden uitvoeren met een hijskraan met een bedrijfslastmoment van 10Tm of meer, moeten volgens de Nederlandse wetgeving in het bezit zijn van TCVTpersoonscertificaat van vakbekwaamheid. Dit TCVT-certificaat wordt behaald middels een theorie- en praktijkexamen en heeft een geldigheid van 5 jaar. Na 5 jaar kan onder bepaalde voorwaarden worden gehercertificeerd. De Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid (Inspectie SZW) ziet erop toe dat werkzaamheden veilig uitgevoerd worden. Verder heeft de Inspectie SZW de mogelijkheid om boetes uit te delen, of indien noodzakelijk, het werk stil te leggen.

Wat is TCVT?

TCVT staat voor Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport en ziet nauwkeurig toe op de certificering van machinisten in het verticaal transport. Voor verschillende type hijskranen zijn diverse soorten certificeringen beschikbaar. Hierdoor dient een persoon die bijvoorbeeld een autolaadkraan en een vaste torenkraan bedient, voor beide kranen gecertificeerd te zijn. Daarnaast dient hij in de geldigheid van zijn certificaten (5 jaar) voor beide certificaten aantoonbare praktijkvaardigheid te registreren in het hiervoor bestemde TCPR-boekje. Samen met de verplichte TCVT Bijscholingsmodules kan de houder van de certificaten in aanmerking komen voor her-certificering voor wederom 5 jaar.

Wanneer is een TCVT-certificaat verplicht?

Een verplichting tot het behalen van een certificaat is bij hijswerkzaamheden met een bedrijfslastmoment van 10 Tm of meer ingezet op de bouw/bouwplaats. Ook voor funderingsmachines (heistelling) die zijn ingericht/bestemd om palen of andere langwerpige voorwerpen in de grond te plaatsen, te drijven of daaruit te verwijderen, dienen deze machines bediend te worden door een gecertificeerde machinist.

Hoe behaal je een TCVT-certificaat?

Op basis van de huidige kennis en vaardigheden van de deelnemer wordt een opleiding gevolgd. Deze opleiding wordt uiteindelijk door een onafhankelijk examenbureau getoetst op basis van de eind- en toetstermen van het TCVT-certificatieschema.

Hoe blijft een TCVT-certificaat geldig?

TCVT-persoonscertificaten hebben een geldigheid van maximaal vijf jaar. Een uitzondering hierop is het TCVT-certificaat machinist KROL; deze dient na 3 jaar middels een nieuw praktijkexamen opnieuw te worden behaald. De overige certificaten dienen in een periode van vijf jaar 4 verplichte modules bijscholing te volgen en over voldoende praktijkervaring te beschikken (in TCPR-boekje). Dit betekent 1 dag (2 modules) in de eerste 36 maanden van het certificaat en 1 dag (overige 2 modules) in de laatste 24 maanden van het certificaat. Als de bijscholing niet tijdig is gevolgd (1e en/of 2e dag) vervalt het recht op automatische verlenging voor de theorie en moet een theorie-examen worden gedaan.

Ook als een TCVT-certificaat niet van toepassing is voor een bedienaar op een kraan/machine, dan dient deze bedienaar wel “aantoonbare deskundigheid” te bezitten. Dit kan bijvoorbeeld met een veiligheidstraining. Deze trainingen zijn korter, maar de deelnemer wordt wel getoetst op zijn kennis en vaardigheden. Een bedienaar moet wederom per kraan/machine deze aantoonbare deskundigheid behalen.