Landelijke Uitrol KIAD start januari 2018
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Landelijke Uitrol KIAD start januari 2018

dec 01, 2017

Stichting KIAD

Stichting KIAD is een gezamenlijke initiatief van de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Oasen, PWN, Vitens, Waternet, WMD, WMG, WML en branche vereniging Bouwend Nederland.

 • Doelgroep is iedereen die zelfstandig werkzaamheden verricht aan het drinkwaterdistributienet t/m Ø 200mm in Nederland: Waarschijnlijk zo’n 2500 a 3000 Drinkwater-distributiemonteurs.
 • KIAD betekent Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Doelstelling is uniforme en landelijke kwaliteitsborging voor Drinkwaterdistributie-monteurs door Persoonscertificering. KIAD is te vergelijken met VIAG-BEI-VEWA-VICO-VEI in de energiewereld.
 • KIAD is bedoelt voor VP-ers en AVP-ers. Zij dienen te beschikken over vakdiploma’s Web niveau 2 of 3 in de waterleidingtechniek. Er vind voorafgaand aan het examen een screening plaats of men voldoet aan deze eisen door de Stichting Wateropleidingen, de exameninstelling.
 • KIAD zorgt voor eenvoudig aantoonbaar ‘vakbekwaam personeel in de sleuf’
 • Bij aanmelding KIAD-examen moet de monteur reeds beschikken over geldige certificaten: Hygiënisch werken in de distributie met water -VCA -Veilig werken langs de weg – Veilig werken met AC Leidingen.
 • Stichting Wateropleidingen is de landelijke Exameninstelling voor KIAD.
 • Landelijke examens starten vanaf januari 2018. Aanmelding, planning en screening vooropleiding wordt door het Stichting Wateropleidingen uitgevoerd; zij treden op als exameninstelling.
 • De kosten voor landelijke examinering worden binnenkort definitief vastgesteld.
 • KIAD-theorie-examens (1,5 a 2 uur) op 19 locaties verspreid door heel Nederland.
 • Praktijkexamens KIAD (4 uur) in zandbakken vooralsnog op 4 locaties.
 • Waterbedrijven geven de branche gemiddeld 2 jaar de tijd dus vanaf 2020 moeten de meeste drinkwatermonteurs KIAD-gecertificeerd zijn.
 • De KIAD-eindtermen zijn opgesteld en worden binnenkort definitief vastgesteld. Er wordt geëxamineerd op Vakmanschap – Kwaliteit – Hygiëne – Veiligheid – Kennis en inzicht in relevante wet- en regelgeving
 • KIAD-certificering is 4 (VIER) jaar geldig. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat + een KIAD-sticker voor in hun Veiligheidspaspoort.
 • KIAD-VP (web niveau 2) mag uitsluitend zelfstandig werken aan aansluitleidingen.
 • KIAD-AVP (web niveau 3) mag naast aansluitleidingen ook werken aan hoofd- en transportleidingen.
 • Omdat alle waterbedrijven de KIAD-certificering verplicht stellen zal er vooral in 2018 maar zeker ook in 2019 een grote piek zijn in de vraag naar KIAD-instructies en KIAD-examens.
 • KIAD-Instructies zijn niet verplicht maar de praktijk heeft geleerd dat dit voor velen monteurs noodzakelijk blijkt te zijn.
 • Voor monteurs die dyslectisch zijn of moeite hebben met begrijpend lezen worden ook voorlees-examens georganiseerd.
 • Een Voldoende Onderricht Persoon (VOP) dient uitsluitend te beschikken over geldige certificaten: Hygiënisch werken in de waterdistributie -VCA -Veilig werken langs de weg -Veilig werken met AC Leidingen.

Voor nadere informatie kunt u ons mailen: info@somabedrijfsopleidingen.nl of bellen: 0341-499450.