logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

De antwoorden op TCVT-RA

dec 04, 2019
Informatie over de veranderingen van het TCVT-certificaat vanaf 1-1-2020
Deze informatie is gericht voor bedienaars van hijskranen (machinisten) met onderstaande certificering, waarbij het certificaat na 1-1-2020 geldig is, of bedienaars die bekwaam willen worden.
 
Een machinist is een bedienaar van een hijskraan die hijswerkzaamheden in Nederland op een bouwplaats uitvoert, met een bedrijfslastmoment van 10tm of meer. Deze bedienaar moet in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat voor de betreffende machine. Een dergelijke eis geldt ook voor machinisten van funderingsmachines.
 
TCVT-persoonscertificaten
Het bezit van het TCVT-persoonscertificaat zorgt er voor dat alleen machinisten die bekwaam zijn, (hijs)werkzaamheden mogen uitvoeren. Vanaf 1-1-2020 wordt het TCVT-persoonscertificaat een “registratie”.
• Machinist Mobiele Kraan W4-01
• Machinist Torenkraan W4-02
• Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie W4-04
• Machinist Grondverzetmachines met hijsfunctie W4-05
• Machinist Mobiele Torenkraan W4-06
• Machinist Verreiker met hijsfunctie W4-07
• Hijsbegeleider W4-08
• WSCS Machinist Grote Funderingsmachine (W4-03)
• WSCS Machinist Kleine Funderingsmachine (W4-09)
 
TCVT-RA
Vanaf 1 juli 2019 is er een begin gemaakt, voor het vervangen van het TCVT-boekje naar een digitale pas. Machinisten met een geldig certificaat (en boekje) zijn door TCVT & TCVT-RA aangeschreven tot het kosteloos aanvragen van De Digital Safety Pas (DSP-pas). In de maanden juli – november van 2019 zijn de digitale passen toegezonden. Wel moet de houder de gevraagde info eerst aan TCVT-RA mailen.
• Pasfoto
• Soort ID-bewijs + nummer + geldigheidstermijn
• Uw nationaliteit
• Uw adresgegevens (waar de DSP-pas naar toe mag worden gestuurd)
Deze informatie mailen naar kantoor@tcvt-ra.nl
Tot en met 31 december 2019 heeft/krijgt een machinist gewoon een TCVT-certificaat. Ook bij hercertificering! Deze hercertificering dient te gebeuren bij DNV-GL te Barendrecht. Dit staat dus los van de info die naar TCVT-RA moet worden gestuurd.
 
Vanaf 1 januari 2020 krijgt een machinist W4-01 t/m W4-07 een registratie. Ook bij herregistratie na 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 worden alle geldige certificaten van rechtswege (door een wetswijziging) omgezet in een registratie. Zorg er voor dat TCVT-RA tijdig (voor 1 september 2019) beschikt over uw gegevens, zodat de overgang "kosteloos en vanzelf" gaat !
 
Is dit nog niet gebeurd, neem dan per direct contact op met TCVT-RA; kantoor@tcvt-ra.nl
In hoofdlijnen :
• Het persoonscertificaat wordt een registratie -> TCVT-RA (Register Administratie)
• TCVT-RA gaat deze registratie beheren -> DNV-GL is vanaf 1-1-2020 hierin geen partij meer
• TCVT-boekje wordt TCVT-pas  -> DSP: digital safety pas
• Op de pas kan de praktijkervaring in het register worden bijgeschreven door een geautoriseerde persoon (bijv. de werkgever) en de bijscholing door de trainer (een erkende trainer).
 - praktijkervaring in het register registreren vanaf 1-1-2020 mogelijk. Een handleiding voor werknemer en werkgever beschikbaar op de website van TCVT-RA onder documenten.
 - deelname aan de bijscholing registreren vanaf heden mogelijk
• Gelijk met de invoering van de registratie, komen er aangepaste wettelijk verplichte (examinerings-) schema’s machinisten verticaal transport  (tot heden nog geen informatie over bekend)
• Een registratie + pasje gaat hoogstwaarschijnlijk € 195,-- bedragen (excl. btw).  Dit bedrag wordt vastgesteld door TCVT-RA.
• Kosten van deze registratie + pasje verloopt NIET meer via opleider en/of examenbureau.
• TCVT-RA zal na een positief behaald resultaat, direct met kandidaat zelf contact gaan opnemen tot betaling van dit bedrag.
 (LET OP : Opleider en Examenbureau zijn hierin geen partij, ook niet onze opdrachtgever / werkgever).
 
 
Veel gestelde vragen
Wie dient nu een TCVT of TCVT-RA te bezitten?
Machinisten die hijswerkzaamheden in Nederland op een bouwplaats uitvoeren met een bedrijfslastmoment van 10tm of meer, moeten in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat voor de betreffende machine. Een dergelijke eis geldt ook voor machinisten van funderingsmachines.
Bouwplaats: "elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht".
Het bezit van het TCVT-certificaat zorgt er voor dat alleen machinisten die bekwaam zijn (hijs)werkzaamheden mogen uitvoeren.
Buitenlandse machinisten die in Nederland willen werken, moeten ook in het bezit zijn van een TCVT-certificaat of een verklaring van een certificatie-instelling (CI) bezitten dat zij hier "incidenteel" mogen werken.
 
Is het nu TCVT of TCVT-RA?
TCVT-RA is het zusje van TCVT en gaat namens de Minister van SZW de persoonsregistratie uitvoeren in plaats van TCVT/DNVGL.
 
Per wanneer wordt het certificaat vervangen door een registratie?
Per 1 januari 2020
 
Wat kost de ontvangst van de DSP-pas?
De pas wordt kosteloos ter beschikking gesteld.
Per 1-1-2020 zullen hier kosten aan verbonden zijn. Definitief bedrag is nog niet bekend en wordt vastgesteld door TCVT-RA, hoogstwaarschijnlijk € 195,-- bedragen (excl. btw).

Waar kan ik deze DSP-pas aanvragen?
 
Ik heb nog geen aanvraag gedaan voor een TCVT-RA pas. Wat nu?
Heeft de machinist (of namens hem de werkgever) nog geen gegevens aan TCVT-RA gestuurd, dan kun je dit nog doen via: kantoor@tcvt-ra.nl. TCVT-RA wilt graag de volgende informatie per email ontvangen:
- Digitale pasfoto in Jpeg (geen pdf!);
- Soort ID-bewijs (bijv. paspoort, ID-bewijs). Let op: geen copy van het ID-bewijs meesturen !
- Nummer van dat ID-bewijs;
- Geldigheidsduur van dat ID-bewijs;
- Naam, adres en email + certificaatnummer.
 
Wanneer komt er meer informatie over het inloggen door geautoriseerde personen?
Vanaf 1 juni 2019 kunnen werkgevers, opdrachtgevers, ZZP-ers etc. een code als geautoriseerd persoon aanvragen bij TCVT-RA.. De handleiding staat op de website www.tcvt-ra.nl .
 
Bij wie kan ik de erkende bijscholing volgen?
Per 1 juli 2019 alleen bij een erkende trainer en niet meer bij een erkend bijscholingsinstituut. SOMA Bedrijfsopleidingen heeft meerdere erkende trainers voor alle schema’s beschikbaar.
 
Als ik mijn huidig certificaat “na” 1-1-2020 wil verlengen, bij wie moet ik zijn?
TCVT-RA : kantoor@tcvt-ra.nl
 
Ik heb een TCVT-certificaat KROL-machinist, hijsbegeleider of keurmeester. Krijg ik een nieuw certificaat?
De niet wettelijk verplichte certificaten, zoals de KROL-machinist, de hijsbegeleider en de keurmeester blijven verstrekt worden door DNVGL als TCVT-certificaat.