logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Wat kan er nou mis gaan...?

mrt 26, 2020
Wat kan er nou mis gaan als medewerker ‘wegmarkeren en afschermingsvoorzieningen’?

De vakgroep specialistische wegenbouw van Bouwend Nederland heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt om de cursussen ‘wegmarkeren en afschermingsvoorzieningen’ te vernieuwen. Binnen de infrasector zijn het zeer specialistische functies waar vakbekwaamheid een belangrijke rol speelt. Ook in relatie tot de vernieuwde beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) die van toepassing zijn voor beide sectoren. In deze BRL’s wordt een set criteria en een maatstaf bepaald waaraan het uitvoerende proces van de aannemer moet voldoen. En waarin ook beschreven staat aan welke eisen de medewerker moet voldoen. De eerste cursussen wegmarkeren en afschermingsvoorzieningen zijn positief ontvangen door alle deelnemers.  
 
Regulier onderwijs richt zich op algemenere beroepen
De vakgroep specialistische wegenbouw heeft het initiatief genomen om een vernieuwde cursus op te zetten voor het specialistische vak van wegmarkeren en afschermingsvoorzieningen. Het reguliere onderwijs richt zich meer op algemenere functies. Een speerpunt voor de vakgroep om in 2020 een vernieuwde kwalitatief goede cursus te bieden voor deze doelgroep.

Cursus wegmarkeren
Het werk van een wegmarkeerder is vooral handwerk en is te verdelen in het figureren en het belijnen. Tijdens deze werkzaamheden moet er veilig en correct gewerkt worden. Een specialistisch vak welke toekomst bestendige lesstof nodig heeft. De cursus bestaat uit twee niveaus: de medewerker wegmarkeren en de vakman wegmarkeren. Binnen deze twee cursussen wordt de theorie en praktijk behandeld.
 
De 3-daagse cursus medewerker wegmarkeren heeft de volgende onderwerpen:
- Markeertechniek
- Meten & Uitzetten
- Verkeersveiligheid tijdens wegwerkzaamheden en Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 
De 3-daagse cursus vakman wegmarkeren is deels een herhaling van de cursus medewerker wegmarkeren, aangevuld met de volgende onderwerpen:
- Markeertechniek
- Meten & Uitzetten
- Verkeersveiligheid tijdens wegwerkzaamheden en Persoonlijke Beschermingsmiddelen
- Certificatie
- Materialenkennis
- Herkenning van gevaren bij vervoer van gevaarlijke stoffen
 
Cursus afschermingsvoorzieningen
Evenals de wegmarkeerder heeft de medewerker afschermingsvoorzieningen veel handwerk. Het is nauwkeurig werk om de geleiderail of betonnen en stalen barrières op de juiste manier te plaatsen, zodat schade beperkt blijft bij een ongeval. Ook voor deze doelgroep is een vernieuwde cursus ontwikkeld met theorie- en praktijkles. De cursus medewerker afschermingsvoorzieningen is special bedoeld voor de monteur (niet voor de voorman/uitvoerder).
Dit betreft een 1-daagse cursus inclusief praktijk en heeft de volgende onderwerpen:
- functionele kenmerken van een afschermende constructie;
- verkeersveiligheid bij wegwerkzaamheden;
- monteren van systemen;
- benoemen en toepassen van onderdelen;
- eisen aan het eindresultaat van een afschermende constructie.

De cursus vakman afschermingsvoorzieningen is bedoeld voor de voorman/uitvoerder. Dit betreft een 2-daagse cursus inclusief praktijk, waarbij dezelfde onderwerpen aan bod komen als bij de medewerker afschermingsvoorzieningen, aangevuld met de volgende onderwerpen:
- benoemen van wegcategorieën;
- enkele ontwerprichtlijnen;
- uitvoeringsprocessen volgens de BRL.
 
Samenwerking Vakgroep specialistische wegenbouw en SOMA Bedrijfsopleidingen
Zowel de vakgroep specialistische wegenbouw als SOMA Bedrijfsopleidingen hechten veel waarde aan het kwalificeren, binden & boeien van medewerkers. Het ontwikkelen van een compacte en praktijkgerichte cursus draagt hier aan bij. Door gebruik te maken van specialistische kennis binnen de vakgroep, gastdocenten uit het werkveld en SOMA Bedrijfsopleidingen als expert op het gebied van het opleiden van medewerkers, ontstaat een cursus van en voor de sector. SOMA Bedrijfsopleidingen zorgt voor de systemen en processen voor een gestroomlijnd traject voor wat betreft planning, uitnodiging en uitvoering.