logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Maak er nu nog gebruik van! Subsidiemogelijkheden

nov 23, 2020
Stimuleringsregeling BBL
Vanaf 1 november 2020 kunnen bedrijven met leerling-werknemers gebruikmaken van een nieuwe stimuleringsregeling BBL. Deze regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen voor het behoud van vakkrachten voor de sector. Door de cao-partijen is de subsidie vastgesteld op € 1250,- en het wordt in twee delen toegekend.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor de maatregel?
SOMA Bedrijfsopleidingen heeft meerdere vakopleidingen die in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregel. Denk hierbij aan de (allround) vakman grond-, weg- en waterbouwkunde, opperman of straatwerker. Een volledig overzicht van alle vakopleidingen vindt u terug op onze website.

Voorwaarden
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

• De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
• De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra.
• De leerlingwerknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week.
• Er is sprake van een erkend leerbedrijf.
• Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het ‘Reglement Stimuleringsmaatregel BBL’.


Zijn er instroommogelijkheden?
Op onze website staan geen actuele startdata. Het is echter, voor bijna het gehele opleidingsaanbod, mogelijk om tot en met december 2020 in te stromen. Uw vaste accountmanager of contactpersoon op het servicebureau kan u helpen met de inschrijving.

Heeft u behoefte aan meer informatie of een persoonlijk gesprek? Neem contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen via 0341-499450 of via info@somabedrijfsopleidingen.nl .