Erkenningen
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
Print deze pagina

Erkenningen van SOMA Bedrijfsopleidingen


Hieronder vindt u alle erkenningen van SOMA Bedrijfsopleidingen.

NRTO_keurmerk
NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

SOMA Bedrijfsopleidingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat SOMA Bedrijfsopleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Kijk voor meer informatie op www.nrto.nl

SOMA Bedrijfsopleidingen volgt de gedragscode van de NTRO, deze is hier te downloaden en in te zien

SOMA Bedrijfsopleidingen hanteert voor haar aanbod aan consumenten de algemene voorwaarden van de NRTO. Deze zijn hier te downloaden. Mocht de geleverde dienst door SOMA Bedrijfsopleidingen niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u dit kenbaar maken door middel van een klacht. Dit kan via de klachtenprocedure.

Voor zakelijke klanten wijzen wij graag op de algemene voorwaarden of de speciale afspraken die zijn gemaakt tussen SOMA Bedrijfsopleidingen en uw bedrijf / instelling.


Logo Cedeo erkend open bedrijfsopleidingen Logo Cedeo erkend maatwerk
CEDEO-erkend: open en maatwerk

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector voor wat betreft opleidingen. Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Organisaties met een Cedeo-erkenning worden opgenomen in het register van HR-dienstverleners met een nieuwe of vernieuwde Cedeo-erkenning. Dit geeft de garantie dat minimaal 80% van de klanten 'tevreden tot zeer tevreden' is over de kwaliteit en de dienstverlening. Elke opleider moet elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek afsluiten met een positief resultaat. De Cedeo-erkenning staat dus gelijk aan een krachtige aanbeveling door collega-inkopers. Dit register is openbaar en te raadplegen via deze link

Introductiefilm
SOMA Bedrijfsopleidingen

0:00 / 0:00

MEER INFO?
Voor vragen over de opleidingen of data kunt u altijd tijdens kantooruren bellen met het servicebureau

0341-499 450