Disclaimer
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
Print deze pagina

Disclaimer

Disclaimer & Copyright
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van SOMA Bedrijfsopleidingen. U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software  e.d.) en het gebruik van het SOMA Bedrijfsopleidingen logo, foto's en delen van onze website voor commercieel gebruik is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van SOMA Bedrijfsopleidingen vereist. Hierover kunt u contact opnemen met tel: 0341 - 499 450. 

SOMA Bedrijfsopleidingen geeft geen garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. Toegang tot de website kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn.

 

SOMA Bedrijfsopleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) door het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van de website of enig materiaal dat op de website van SOMA Bedrijfsopleidingen verschijnt of van enige actie of besluit genomen als een resultaat van het gebruik van de website of het desbetreffende materiaal.

 

De website bevat links naar externe websites. SOMA Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze website(s). Informatie op de website of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit de website, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van SOMA Bedrijfsopleidingen. SOMA Bedrijfsopleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf SOMA Bedrijfsopleidingen. De op deze website getoonde informatie wordt door SOMA Bedrijfsopleidingen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is.

 
SOMA Bedrijfsopleidingen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of de daarop gepubliceerde informatie. Alle rechten berusten bij SOMA Bedrijfsopleidingen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

 
© SOMA Bedrijfsopleidingen

Introductiefilm
SOMA Bedrijfsopleidingen

0:00 / 0:00

MEER INFO?
Voor vragen over de opleidingen of data kunt u altijd tijdens kantooruren bellen met het servicebureau

0341-499 450