logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Certificaat verlopen?

mei 19, 2020

Wij gaan als land naar een nieuwe periode....wat kan en wat kan niet. Gelukkig hebben een heel aantal organisaties de termijn van het vernieuwen van een certificaat uitgesteld. Echter komt er nu een tijd om te bekijken wanneer de verplichte certificaten vernieuwd dienen te worden. Hieronder vertel ik wat meer over ABvL, Banksman, Crane operator offshore, DLP, Hygiënisch werken met de distributie met water, TCVT-certificering, VCA basis & vol en Veilig werken langs de weg.  
 
De overheid bekijkt de versoepelingen van week tot week, op basis van de laatste cijfers. Gezondheid gaat voor alles, ook bij SOMA Bedrijfsopleidingen. Klik hier voor het uitvoeringsprotocol SOMA Bedrijfsopleidingen Harderwijk.

 

ABvL (Aanslaan en Begeleiden van Lasten) - 5 jaar geldig
Vanaf 18 oktober 2016 behoren werknemers die zelfstandig lasten verplaatsen in de (petro)chemische industrie te voldoen aan de certificering van ‘Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABvL)’. Dit certificaat is 5 jaar geldig en moet daarna vernieuwd worden....lees meer. 
 
Banksman - 4 jaar geldig
Veiligheid en efficiëntie zijn bij het verplaatsen van lasten op een offshore-installatie van het grootste belang. Voor medewerkers die de crane operator assisteren bij het verplaatsen van lasten is het belangrijk dat zij beseffen welke gevaren er zijn en hoe daarmee om te gaan. Het veilig aanslaan van lasten en een goede communicatie met de crane operator vormen hier een belangrijk onderdeel van...lees meer.

Crane operator offshore - 4 jaar geldig 
Een crane operator verplaatst lasten op offshore installaties van en naar supply-boten. Vanaf grote hoogte moet hij in staat zijn duidelijk te communiceren met zijn collega’s. De crane operator heeft kennis van de veiligheidsaspecten voor hijsgereedschappen en het aanslaan van lasten. Tevens houdt hij zich bezig met het dagelijks onderhoud van de offshore installatie. Tijdens de cursus Refresher crane operator offshore komen al deze facetten aan bod..lees meer.

Deskundig Leidinggevende Projecten CROW 400 - 5 jaar geldig 
Vanaf 2019 is het verplicht om bij werken met verontreinigde grond een afgeronde DLP opleiding te hebben volgens de nieuwe richtlijnen van CROW 400. Werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie zijn belangrijke aspecten in het werk van medewerkers die werkzaam zijn bij bodemsaneringen en baggerwerken. Daarbij kan door adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen de inzet van een (externe) veiligheidskundige worden beperkt. Bovendien stelt de CROW-publicatie CROW 400 een opleidingseis aan leidinggevenden op het gebied van veilig en gezond werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water...lees meer.

Welk certificaat heb ik nodig?
Klik hier voor het schema met alle veiligheidsklasses.   
 
Hygiënisch werken in de distributie met water (hygiënecode drinkwater) - 3 jaar geldig
Om te mogen werken met drinkwater moet je in het bezit zijn van het certificaat Hygiënisch werken in de distributie met water. Het leveren van betrouwbaar drinkwater is een van de belangrijkste doelen van een drinkwaterbedrijf. Het is daarom noodzakelijk dat werkzaamheden aan drinkwaterleidingen op hygiënische en verantwoorde wijze verricht worden. Met een certificaat van deze cursus voldoen medewerkers aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Dit certificaat is 3 jaar geldig en moet daarna vernieuwd worden....lees meer.


TCVT-certificering - 5 jaar geldig + bijscholing
Elke kraanmachinist moet een TCVT opleiding hebben om zijn werkzaamheden uit te mogen voeren, welke na 5 jaar vernieuwd moet worden. Tijdens deze 5 jaar moet je voldoen aan 4 bijscholingsmodules (A, B, C & D) en praktijkervaring, welke wij speciaal voor u hebben samengevoegd in de modules A & B en C &D. Zodoende kunt u in 1 dag twee modules volgen! Snel, makkelijk en in een handomdraai aangemeld. 
Neem voor meer informatie een kijkje op onderstaande pagina's
TCVT Bijscholing 
TCVT Bijscholing fundering

VCA Basis / Vol - 10 jaar geldig 
VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Het certificaat is bedoeld voor iedereen die werkt in omgevingen met een verhoogd veiligheidsrisico. Inmiddels is het VCA certificaat (ook wel VCA diploma) de standaard geworden in branches zoals bijvoorbeeld de infra, bouw, offshore en industrie. Er zijn verschillende e-learning cursuspakketten beschikbaar zoals VCA basisveiligheid en  VOL VCA. Deze zijn zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. 

Aanmelden kan dagelijks via deze link.

Veilig werken langs de weg
Er gebeuren op rijkswegen nog steeds veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werkzaamheden aan rijkswegen verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en dit beïnvloedt het gedrag. Het is belangrijk dat medewerkers de regels kennen om veilig op wegen te kunnen werken. In de cursus Veilig werken langs de weg staan deze regels centraal, conform de nieuwe richtlijnen werk in uitvoering van CROW. Deze cursus heeft het predicaat ‘Getoetst door het Coördinerend Platform Veiligheid bij het werken op en langs wegen’...lees meer.

Code 95
Beroepschauffeurs dienen hun vakbekwaamheid in stand te houden, volgens de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid, in een periode van vijf jaar moeten men 35 uur nascholing volgen. Deze cursus telt mee voor 7-nascholingsuren.